Pēdējo gadu statistikas dati par darbinieku laimi un izaugsmi

Darbinieku laime un attīstība būtiski ietekmē to, cik iesaistīts viņš būs savos darba pienākumos. Kādas ir galvenās pēdējo gadu tendences darbinieku vidū, kas būtu jāzina ikvienam darba devējam? Efectio ir apkopojis visinteresantākos un nozīmīgākos datus no 2019. un 2020. gada pētījumiem tiem, kam patīk skaitļi.

Dati par darbinieku laimi:

 • 69% darbinieku noraidīs darba piedāvājumu, ja uzzinās, ka uzņēmuma darbinieki kopumā ir nelaimīgi (Hibob
 • Darbinieki ar izcilu darba sniegumu ir aptuveni par 15% laimīgāki darbā nekā darbinieki ar sliktu darba sniegumu (TINYpulse)
 • Laimīgi darbinieki par 91% biežāk raksturo savas attiecības ar vadītāju kā ļoti labas (Wrike)  
 • Puse strādājošo uzskata, ka viņiem ir karjera, otra puse uzskata, ka viņiem vienkārši ir darbs (CareerBuilder)
 • Darbinieki, kuriem ir piekļuve darba pārvaldības programmatūrai, par 85% biežāk sevi atzina par laimīgiem darba vietā (Wrike
 • Puse cilvēku domā, ka viņu kolēģi ir tikai vidēji laimīgi, un 39% domā, ka viņi ir nelaimīgi (TINYpulse
 • 9% cilvēku domā, ka viņu kolēģis ir ļoti laimīgs (TINYpulse)
 • Lielākā daļa cilvēku vismaz vienu reizi ir raudājuši darbā (Monster)
 • Puse darbinieku darbā ir raudājuši stresa dēļ (Ginger)  
 • Vidēji laimīgi darbinieki ir par 12% produktīvāki nekā neapmierināti darbinieki (SMF)

 Dati par darbinieku izaugsmi:

 • 70% Gen Z un Millennial darbinieku paliktu savā darbā vēl vienu gadu, ja vien viņiem gada laikā tiktu piešķirtas balvas pat tikai 150 dolāru vērtībā (daVinci Payments
 • 75% Gen Z darbinieku vēlas priekšnieku, kurš apmācītu darbiniekus (InsideOut)
 • 70% personāla vismaz kādā mērā būtu gatavi pamest pašreizējo organizāciju, lai tā vietā strādātu darbā, kas īpaši iegulda darbinieku attīstībā un mācībās (The Harris Poll
 • Vairāk nekā 80% darbinieku pamestu darbu, lai iegūtu labākas attīstības iespējas (ExecuSearch)

Cita noderīga statistika:

 • 92% darbinieku uzskata, ka ērta platforma, kas ļauj viņiem sazināties un kļūt tuvākiem ar kolēģiem, palielinātu apmierinātību ar darbu (RingCentral)  
 • 90% Gen Z paaudzes vēlas saņemt personīgas atskaites no vadītājiem (Nintex)
 • Apmēram 80% cilvēku, kas strādā mājās, atklāj, ka vismaz daļu no laika jūtas izolēti no citiem (Amerisleep)  
 • 10 galvenie sāpju punkti darba vietās:
  • Tehniskas problēmas saistībā ar programmatūru un citiem rīkiem
  • Pārtraukumi un traucējumi no Slack, e-pastiem un trokšņainas biroja vides
  • Apmācību un informācijas trūkums
  • Slikti organizētas, laiku tērējošas sistēmas un procesi
  • Nepareizi vadības lēmumi/slikta vadība
  • Elastības trūkums/nav iespēju strādāt mājās/nav darba un dzīves balansa
  • Pārslogota komanda/nepietiekami resursi
  • Darba kultūra/favorītisms
  • Sarežģīti klienti
  • Pārāk daudz sanāksmju (TINYpulse)

Kopumā varam secināt, ka gandrīz ikvienam darbiniekam ir būtiski just gandarījumu par savu darbu, būt ciešās attiecībās ar kolēģiem (tai skaitā ar darba vadītājiem), saņemt novērtējumu, kā arī efektīvi izmantot savu laiku. Īpaši jaunākajām paaudzēm, nozīmīga ir iespēja augt uzņēmumā un regulāri apgūt ko jaunu – veidot karjeru. Veiciniet darbinieku iesaisti ikdienā ar vienkāršām, personalizētām un interesantām aktivitātēm kopā ar Latvijā radīto digitālo platformu Efectio www.efectio.com/lv.

Recent and Important Statistics on Employee happiness and Growth

Employee happiness and development have a significant impact on how engaged they will be in their job responsibilities. What are the main tendencies among employees in recent years that every employer should know? Efectio has compiled the most interesting and relevant data from the 2019 and 2020 surveys for those who like numbers.

Employee happiness data:

 • 69% of employees will reject a job offer if they find out that the company’s employees are generally unhappy (Hibob
 • Employees with excellent performance are about 15% happier at work than employees with poor performance (TINYpulse)
 • Happy employees are 91% more likely to describe their relationship with the manager as very good (Wrike)  
 • Half of the workers think they have a career, the other half think they just have a job (CareerBuilder)
 • Employees who have access to work management software were 85% more likely to report being happy at work (Wrike
 • Half of employees think that their teammates are only moderately happy, and 39% think that they are unhappy (TINYpulse
 • 9% of people think that their colleague is very happy (TINYpulse)
 • Most people have cried at least once at work (Monster)
 • Half of employees have cried at work because of feeling stressed (Ginger)  
 • On average, happy employees are 12% more productive than dissatisfied employees (SMF)

Employee growth data:

 • 70% of Gen Z and Millennial employees would stay in their jobs for another year if they were given rewards of as little as $ 150 a year (daVinci Payments
 • 75% of Gen Z employees want a boss who coaches employees (InsideOut)
 • 70% of staff would be willing to leave the current organization at least to some extent, to work instead for a company that invests specifically in team’s development and learning (The Harris Poll
 • More than 80% of employees would leave their jobs for better development opportunities (ExecuSearch)

Other useful statistics:

 • 92% of employees believe that a convenient platform that allows them to communicate and get closer to colleagues would increase job satisfaction (RingCentral)  
 • 90% of the Gen Z generation want personal reports from managers (Nintex)
 • About 80% of people who work from home find that they feel isolated from others at least part of the time (Amerisleep)  
 • 10 main pain points in the workplace:
  • Technical issues with software and other tools
  • Breaks and disruptions from Slack, emails and noisy environments
  • Lack of training and information
  • Poorly organized, time-consuming systems and processes
  • Wrong management decisions / bad management
  • Lack of flexibility / no opportunity to work from home / no work-life balance
  • Overworked team
  • Work culture / favoritism
  • Difficult customers
  • Too many meetings (TINYpulse)

In general, we can conclude that it is important for almost every employee to feel satisfied at work, to be connected with colleagues (including supervisors), to receive rewards and feedback, as well as to be able to use their time effectively. Especially for the younger generations, the opportunity to grow in the company and regularly learn something new, in other words, to build a career, is also immensely necessary.

Ātrie kredīti Latvijā: kāpēc cilvēki aizņemas īstermiņā?

Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) datiem, ātrie kredīti joprojām ir stabili pieprasīti Latvijas iedzīvotāju vidū. Aizņēmēji izvēlas pieteikties ātrajiem jeb īstermiņa kredītiem vismaz divu iemeslu dēļ – šādi aizdevumi ir salīdzinoši ātri saņemami un var būt noderīgi visdažādākajās neparedzētās situācijās. Ātrie kredīti nav piesaistīti konkrētam pirkumam, tāpēc aizņēmēji var izmantot aizdevuma naudu pēc saviem ieskatiem. Šajā rakstā mēs pastāstīsim, kāpēc cilvēki izvēlas aizņemties līdz algas dienai, kā arī, kādos gadījumos ātrais kredīts var būt Tavas uzmanības vērts!

3 padomi, kā izvērtēt aizdevuma nepieciešamību

Ātrie kredīti ir paredzēti izmantošanai neieplānotās, pamatotās situācijās – ja esi interesējies par īstermiņa aizdevumiem, šāda frāze noteikti ir Tev pazīstama. Taču vispārīgie ieteikumi ir grūti izmantojami ikdienā, kad cilvēkam samērā ātri ir jānoskaidro, vai viņa dzīves apstākļi atbilst šim raksturojumam. Stāstām, kā izvērtēt dažādas situācijas un izvairīties no neapdomīgas aizņemšanās:

 • aizdevums var būt piemērots, ja bez papildu naudas Tava situācija pasliktināsies, piemēram, parādīsies parādi, nākotnē būt vajadzīga vēl lielāka summa, pasliktināsies veselība u.tml.;
 • īstermiņa aizdevums var palīdzēt tikai tad, ja esi simtprocentīgi pārliecināts par saviem ienākumiem, jo ātrais kredīts ir jāatmaksā pilnā apjomā jau no nākamās algas;
 • aizņemšanos var apsvērt, ja kopējie kredīta izdevumi nepārsniedz 20% – 30% no ikmēneša ienākumiem.

Savukārt, ja no neieplānotiem tēriņiem var mierīgi atteikties vai atlikt tos uz vēlāku laiku, ātrais kredīts visdrīzāk nav Tev nepieciešams. Lasi tālāk un uzzini, kādiem mērķiem visbiežāk noformē īstermiņa aizdevumus!

Pārskats par ātrajiem kredītiem Latvijā

Kā liecina jau pieminētā PTAC statistika, 2017. gadā vidējā viena no jaunā izsniegtā īstermiņa kredīta summa ir 306 eiro. Šī summa ir tikai drusku zemāka par minimālo algu un ir pietiekami liela, lai segtu arī apjomīgus ikdienas tēriņus, kas nebija iekļauti ikmēneša budžetā.

Latvijā ātros kredītus piedāvā nebanku kreditori, kas neprasa norādīt aizņemšanās iemeslu kredīta pieteikumā. No vienas puses, tas ir ērti, jo reti kuram gribas atklāt finanšu iestādei savas  personīgās dzīves detaļas, no otras puses, šāda pieeja sarežģī datu vākšanu statistikai. Tomēr dažādas aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotāji visbiežāk noformē ātros kredītus, lai tiktu galā ar šādām situācijām:

 • negaidīti tēriņi. Tas ir visapjomīgākais aizņemšanās iemeslu sektors, kurā ietilpst medicīniskās izmaksas, jaunu ziemas apavu iegāde, saplīsušu cauruļu, veļas mašīnas vai datora remonts u.tml. Situācijā, kad nauda ir nepieciešama nekavējoties un atlikt pirkuma vai pakalpojuma apmaksu uz vēlāku laiku nav iespējams, daudzi izvēlas par labu ātrajam kredītam;
 • budžetā sākotnēji iekļautie tēriņi, kam mēneša beigās pietrūkst naudas. Mēdz gadīties arī tā, ka ātrais kredīts ir nepieciešams īres maksai, sabiedriskā transporta mēnešbiļetes iegādei vai pat interneta vai elektrības rēķinam. Ja mēneša garumā ir bijuši negaidīti tēriņi, ko cilvēks sedza no savas kabatas, naudas regulāro rēķinu apmaksai var pietrūkt;
 • apjomīgi izdevumi, ko nevar segt no iekrājumiem. Kā piemēru šāda veida izdevumiem var pieminēt aviobiļetes. Jāatzīmē, ka ātrie kredīti ir izmantojami nevis izklaidei, bet neatliekamiem braucieniem, piemēram, pie nopietni saslimuša radinieka vai citās ārkārtas ģimenes situācijās.

Mēs esam uzskaitījuši izplatītākos, bet ne vienīgos aizņemšanās iemeslus. Taču, neatkarīgi no kredīta izmantošanas mērķa, ikvienam kredīta ņēmējam ir svarīgi aizņemties atbildīgi. Kā to izdarīt, stāstām raksta turpinājumā!

Kredīta atmaksa – veiksmīgas aizņemšanās neatņemama daļa

Aizņemšanās īstermiņā ir steidzama finanšu palīdzība, kas jāizmanto tikai tad, kad kredīts ir vienīgais risinājums. Ja vari segt tēriņus, nepiesakoties aizdevumam, ir ieteicams izvairīties no aizņemšanās. Tāpat kredīta riskus var samazināt, daļēji finansējot pirkuma vai pakalpojuma apmaksu no saviem iekrājumiem. Šādā gadījumā aizdevuma summa samazinās, un kredīta atmaksa kļūst vieglāka.

Ja Tev jau ir noformēti aizdevumi citās kredītiestādēs, jauna kredīta nepieciešamība jāizvērtē divtik rūpīgi, jo atmaksāt divus un vairāk aizdevumus vienmēr ir grūtāk, pat cilvēkiem ar augstiem ienākumiem.

Lai veicinātu aizņēmēju finanšu pratību, nebanku kreditori ir izveidojuši speciālu vietni, kur var iepazīties ar atbildīgas aizņemšanās principiem – ienāc un iepazīsties ar noderīgiem kredītspeciālistu padomiem!

Ja esi izvērtējis savu situāciju un izlēmis, ka bez ātrā kredīta šoreiz neiztikt, izmanto mūsu palīdzību piemērotākā aizdevuma meklēšanā!

Visi ātrie kredīti vienuviet – NetCredit.lv platformā

Mēs, kredītu salīdzināšanas platforma NetCredit.lv, piedāvājam iepazīt ātro kredītu nozari, salīdzināt aizdevumus un veikt informētu izvēli. Meklējot informāciju par dažādiem aizdevumiem patstāvīgi, var zaudēt vērtīgu laiku un palaist garām draudzīgus piedāvājumus, kas atrodas tālāk par meklētāja pirmajām divām lapām. NetCredit.lv Tavā vietā ir apkopojis galveno informāciju par visiem Latvijā strādājošajiem nebanku kreditoriem, un Tev atliek tikai salīdzināt un izvēlēties!

Ātrais kredīts var izpalīdzēt sarežģītā situācijā, taču, lai aizņemšanās sagādātu tikai pozitīvu pieredzi, Tev jāizvērtē ikviena piedāvājuma plusi un mīnusi. Izmanto NetCredit.lv salīdzināšanas platformu un uzzini, kādi ātrie kredīti ir piemēroti Tev!

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām personām

Atskatoties pagātnē, kad sabiedrība vēl nebija tik izglītota kāda tā ir pašreiz, mums šim apgalvojumam grūti noticēt. Ar katru dienu viss mainās, cilvēce attīstās, rodas arvien jauni uzņēmumi. Jaunajiem uzņēmumiem ir nepieciešams uzticams, zinošs grāmatvedis. Kā, lai izvēlas sev piemērotākos grāmatvedības pakalpojumus starp tik plašu piedāvājumu klāstu.

Mūsdienu mainīgajā un attīstītajā sabiedrībā, strauji pieaugot pašnodarbināto cilvēku skaitam, rodas vajadzība pēc grāmatvedības pakalpojumiem. Ja īsti nav skaidrs vai Jums ir nepieciešama profesionāļa palīdzība grāmatvedības pakalpojuma jautājumos, izmantojiet iespēju konsultēties ar nozares speciālistiem.

Grāmatvežu pakalpotāji – tie ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri Jums sniegs atbildes uz Jums interesējošiem grāmatvedības jautājumiem. Tāpat kā juridiskām personām arī fiziskām personām ir vajadzība pēc grāmatvedības pakalpojumiem.

Par fiziskām personām tiek uzskatīti tie, kuri ir pašnodarbināti, kā arī individuālie komersanti (IK) u.tml. Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām personām tiek kārtoti atbilstoši pēc Latvijas Republikas (LR) likuma noteikumiem „Par grāmatvedību”, kā arī par citiem grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem dokumentiem.

Fiziskas personas nonāk VID redzeslokā dažādu iemeslu dēļ. Iespējams, ka cilvēki ir veikuši lielus iepirkumus, kuros izdotas ievērojami lielas naudas summas.

Ko var sataisīt priekš tevis?

 • Pārmaksāto nodokļu atgūšana
 • Iedīvotāju gada ienākumu deklarācijas sastādīšana
 • Deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem
 • IIN deklarācija
 • Citi pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskām personām nodrošina nodokļu pārskatu sagatavošanu gada deklarācijas sagatavošanu, papildus deklarāciju sagatavošanu, pārstāvību Valsts ieņēmuma dienestā (VID), nodokļu auditu apstrīdēšanu, pieteikuma tiesai sagatavošana un pārstāvību Administratīvajā tiesā. Grāmatvedības uzskaites reģistrā jāatspoguļo pilnībā visi saimnieciskie darījumi.