Grāmatvedības inventarizācija

Kas ir inventarizācijas uzskaite?

Inventarizācijas uzskaite ir grāmatvedības kopums, kas nodarbojas ar inventarizēto aktīvu izmaiņu novērtēšanu un uzskaiti. Uzņēmuma inventārs parasti ietver preces trīs ražošanas posmos: neapstrādātas preces, nepabeigtas preces un gatavas preces, kas ir gatavas pārdošanai.

Inventarizācijas uzskaite katram no šiem trim procesiem piešķirs vērtības un reģistrēs tās kā uzņēmuma aktīvus. Aktīvi ir preces, kurām, visticamāk, būs uzņēmuma vērtība nākotnē, tāpēc tās ir precīzi jānovērtē, lai uzņēmumam būtu precīzs novērtējums.

Kādi ir iemesli lielajām inventarizācijas dienām?

Inventarizācijas dienas ir saistītas ar apgrozījuma koeficientu. Piemēram, kad apgrozījums ir mazs, dienu pārdošanas apjoms būs liels. Kad apgrozījums ir liels, dienu pārdošanas apjoms krājumos būs mazs.

Pieņemsim, ka mazumtirgotājs palielina preču daudzumu dažiem jauniem produktiem un dažām īpašām esošo produktu akcijām. Ja pārdošanas apjoms nepalielinās, palielināsies krājumu dienu vai dienu pārdošanas apjoms krājumā.

Dienu pārdošanas noteikšana

Finanšu koeficienta dienu pārdošanas apjoms norāda dienu skaitu, kas uzņēmumam pagājuši, lai pārdotu savu produktu pēdējā gada laikā. Paturiet prātā, ka uzņēmuma prece visu gadu mainīsies, un tā pārdošanas apjomi arī svārstīsies. Tādēļ jums tas jāuztver kā vidējais gada rādītājs.

Dienu pārdošanas aprēķins ir: dienu skaits gadā (365 vai 360 dienas), dalīts ar apgrozījuma koeficientu.

Ir svarīgi saprast, ka finanšu rādītājs dažādās nozarēs, visticamāk, būs atšķirīgs. Tādējādi uzņēmuma rādītāji būtu jāsalīdzina ar paša iepriekšējiem finanšu rādītājiem un nozares uzņēmumu rādītājiem.

Dati nesakrīt ar inventarizāciju?

Tā diemžēl noteik diezgan bieži. Piemēram, ja mazumtirgotāja produkta uzskaitē ziņots, ka kopā ir 3261 produkti, bet fiziskais skaitlis norāda, ka noliktavā ir tikai 3248 vienības, produkta sarukums ir 13 vienības. Mazumtirgotāja produkta sarukums varētu būt saistīts ar zādzībām veikalos, darbinieku zādzībām, bojājumiem, novecošanu utt.

Arī ražotāji lieto produkta samazināšanās terminu, atsaucoties uz izejvielu zudumiem ražošanas procesā. Piemēram, ceptu pārtikas produktu ražotājs visā procesā piedzīvos produkta derīguma termiņa beigas, pateicoties sastāvdaļām.